سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان تهران

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند
تذکر:در صورتی که نرم افزار adobe conect قبلا بر روی سیستم شما نصب شده است حتما جهت بروز رسانی نسخه قبلی را پاک نموده و از لینک نرم افزارهای مورد نیاز مجددا دانلود و نصب نمایید برای ورود به سامانه
نام کاربری :
شماره دانشجویی
رمز ورود : کد ملی (بدون صفر ابتدایی) یا شماره شناسنامه
رمز ورود دانشجویان مهمان و اتباع شماره دانشجویی ایشان می باشد